ماژول ایزوله اپتوکوپلر


ماژول ایزوله اپتوکوپلر Vira


عملکرد: تست سیگنال AC 220V

سطح ولتاژ خروجی: 0-24 ولت DC

ابعاد ماژول: 165 x 90 x 50 mm

 8 عدد ورودی 220 ولت AC

 8 عدد خروجی 24 ولت DCماژول ایزوله اپتوکوپلر vira برای تشخیص سطع ولتاژ 220 ولت AC

 

سطح ولتاژخروجی: هنگامی که ولتاژ 220 ولت AC وصل باشد ماژول ایزوله اپتوکوپلر Vira سطح ولتاژ خروجی 0 ولت را نشان می دهد و هنگامی که 220 ولت AC قطع است 24 ولت را نشان می دهد.کاربرد: ماژول ایزوله اپتوکوپلر Vira برای تشخیص وجود 220 ولت AC استفاده می شود.

نحوه اتصال به PLC: ترمینال VCC و GND ماژول ایزوله اپتوکوپلر Vira را به منبع تغذیه متصل کرده و خروجی های S1 تا S8 ماژول را به ورودی های PLC متصل می کنیم.

نصب آسان: ترمینال های L و N ماژول را به فاز و نول مورد نظر که می خواهیم سطح ولتاژ آن را تشخیص دهیم  متصل می کنیم.


نمونه کاربرد این محصول در سیستم کنترل هوشمند اقلیم گلخانه ویرا کامبادن