ماژول ایزوله اپتوکوپلر


ویژگی‌ها:

عملکرد: تست سیگنال AC 220V، سطح ولتاژ خروجی: 0-24 ولت DC، 8 عدد ورودی 220 ولت AC، 8 عدد خروجی 24 ولت DC

سطح ولتاژخروجی: هنگامی که ولتاژ 220 ولت AC وصل باشد ماژول ایزوله اپتوکوپلر Vira سطح ولتاژ خروجی 0 ولت را نشان می دهد و هنگامی که 220 ولت AC قطع است 24 ولت را نشان می دهد.

مناسب برای :

  • اتوماسیون و برق صنعتی