کارت رله 8 کانال مدباس


کارت رله 8 کانال مدباس


تغذیه 24 ولت

 8عدد ورودی دیجیتال

 8عدد خروجی رله ای

رله 16 امپر امرون

ابعاد ماژول: 165 x 90 x 50 mm

8 ورودی برای تحریک دستی رله ها

قابلیت کار با پروتکل مدباس RTU و اتصال به  PLC

قابل کد گزاری به کمک دیپ سوئیچ

قابلیت استفاده چند کارت با یک خط  RS485
کارت رله 8 کانال مدباس


امروزه در انواع تابلو های مدار فرمان صنعتی و همچنین تابلو های هوشمند کارت های رله مورد استفاده قرار می گیرند.


کارت رله 8 کانال مدباس vira


 کارت های رله ساده با فرمان مستقیم به هر یک از رله ها عمل می نمایند که این امر باعث اشغال شدن خروجی های PLC به تعداد رله های موجود می شود اما در کارت رله 8 کانال مدباس Vira با داشتن کمی اطلاعات فنی تنها با دو سیم می توان به تعداد بالایی از رله ها فرمان داد؛ این کارت ها یک قابلیت منحصر به فرد دیگری نیز دارد و آن هم قابلیت استفاده به عنوان کارت ورودی می باشد.کارت رله 8 کانال مدباس Vira دارای  8 عدد ورودی دیجیتال و 8 عدد رله تک کنتاکت 16 امپر می باشد که بسیار مناسب برای انواع استفاده های صنعتی می باشد؛ این کارت رله قابلیت کار با پروتکل مدباس RTU و اتصال به PLC و HMI را دارد، همچنین برای استفاده چند کارت بر روی یک خط دیتا قابلیت کد گزاری به کمک دیپ سوئیچ را دارد.


نمونه کاربرد این محصول در سیستم کنترل هوشمند اقلیم گلخانه ویرا کامبادن